Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Skibińskiej

DZIEKAN WYDZIAŁU METALI NIEŻELAZNYCH
oraz
PRZEWODNICZĄCA i RADA DYSCYPLINY INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ im. ST.STASZICA w KRAKOWIE

Informują,

że w dniu 29 listopada 2022 r. o godz. 11:00 w paw. A2, s. 102 HA, w AGH w Krakowie

odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr inż. Katarzyny Skibińskiej

Temat rozprawy doktorskiej:
" Synthesis of one-dimensional Co - Fe alloy nanostructures for electrocatalytic applications "

Promotor:
Prof. dr hab. Piotr Żabiński
Promotor pomocniczy:
Dr inż. Michał Stępień

Recenzenci:
Prof. dr hab. inż. Adam Bydałek –
Uniwersytet Zielonogórski
dr hab. Piotr Ozga, prof. PAN – IMiIM PAN
Kraków

Z treścią pracy doktorskiej można zapoznać się w czytelni Biblioteki Głównej AGH. Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami, umieszczone są na stronie internetowej BIP AGH 

Dziekan
Wydziału Metali Nieżelaznych
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Knych
           

Przewodnicząca Rady Dyscypliny
Inżynieria Materiałowa
Prof. dr hab. inż. Agnieszka Kopia

Wstecz