Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Sylwii Drzewowskiej

DZIEKAN WYDZIAŁU METALI NIEŻELAZNYCH
oraz
PRZEWODNICZĄCA I RADA DYSCYPLINY INŻYNIERIA MATERIAŁOWA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. ST. STASZICA W KRAKOWIE
informują,

że w dniu 18 października 2023 r. o godz. 9.00
w sali 203, II p. pawilon A2
odbędzie się 

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr inż. Sylwii DRZEWOWSKIEJ

TEMAT ROZPRAWY DOKTORSKIEJ: 
„Równowagi fazowe w materiałach termoelektrycznych Ag-Bi-Te”

Promotor:
dr hab. Bogusław Onderka, prof. AGH
Promotor pomocniczy:
dr hab. inż. Dominika Jendrzejczyk-Handzlik, prof. AGH
Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Leszek Blacha – Politechnika Śląska
dr hab. inż. Przemysław Fima, prof. IMN - Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN

Z treścią pracy doktorskiej można zapoznać się w czytelni Biblioteki Głównej AGH. Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami, umieszczone jest na stronie internetowej BIP AGH

DZIEKAN WYDZIAŁU METALI
NIEŻELAZNYCH
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Knych

                    

PRZEWODNICZĄCA RADY
DYSCYPLINYINŻYNIERIA MATERIAŁOWA
Prof. dr hab. inż. Agnieszka Kopia

Wstecz