Publiczna obrona pracy doktorskiej mgra inż. Adama Tchórza

DZIEKAN WYDZIAŁU METALI NIEŻELAZNYCH
oraz
PRZEWODNICZĄCY I RADA DYSCYPLINY INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. ST. STASZICA W KRAKOWIE
informują,

że w dniu 13 września 2023 r. o godz. 11.00
w sali 101, I p. pawilon A2

odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgra inż. Adama Tchórza

TEMAT ROZPRAWY DOKTORSKIEJ:
„Zastosowanie rentgenowskiej tomografii komputerowej w badaniach i ocenie jakości ceramicznych form do precyzyjnego odlewania części maszyn i urządzeń"

Promotor: dr hab. inż. Marzanna Książek, prof. AGH
Promotor pomocniczy: dr inż. Paweł Pałka
Recenzenci:
dr hab. inż. Cezary Rapiejko, prof. PŁ
dr hab. inż. Jan Jezierski, prof. PŚ

Z treścią pracy doktorskiej można zapoznać się w czytelni Biblioteki Głównej AGH. Streszczenie rozprawy
doktorskiej, łącznie z recenzjami, umieszczone jest na stronie internetowej BIP AGH

DZIEKAN
WYDZIAŁU METALI NIEŻELAZNYCH

prof. dr hab. inż. Tadeusz Knych

 

 

                           

PRZEWODNICZĄCA RADY DYSCYPLINY
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

prof. dr hab. inż. Agnieszka Kopia

 

Wstecz