Publiczna obrona pracy doktorskiej mgra inż. Adama Zwolińskiego

DZIEKAN WYDZIAŁU METALI NIEŻELAZNYCH
oraz
PRZEWODNICZĄCY I RADA DYSCYPLINY INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. ST. STASZICA W KRAKOWIE

informują,

że w dniu 28 czerwca 2023 r. o godz. 10.00
w sali 102 HA, I p. pawilon A2

odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Mgr. inż. Adama ZWOLIŃSKIEGO

TEMAT ROZPRAWY DOKTORSKIEJ:
„Badania procesów zagęszczania wysokociśnieniowego proszków
cyrkonu"

Promotor: Prof. dr hab. inż. Lucyna Jaworska
Promotor pomocniczy: dr inż. Tomasz Skrzekut

Recenzenci:
dr hab. inż. Marek Kostecki, Politechnika Warszawska
dr hab. inż. Piotr Klimczyk, KIT

Z treścią pracy doktorskiej można zapoznać się w czytelni Biblioteki Głównej AGH. Streszczenie rozprawy
doktorskiej, łącznie z recenzjami, umieszczone jest na stronie internetowej BIP AGH 

DZIEKAN
WYDZIAŁU METALI NIEŻELAZNYCH

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Knych

                 

PRZEWODNICZĄCA
RADY DYSCYPLINY
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

Prof. dr hab. inż. Agnieszka Kopia

Wstecz