Publiczna obrona pracy doktorskiej mgra inż. Macieja Balcerzaka

DZIEKAN WYDZIAŁU METALI NIEŻELAZNYCH
oraz
PRZEWODNICZĄCA I RADA DYSCYPLINY INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. ST. STASZICA W KRAKOWIE
informują,


że w dniu 5 września 2023 r. o godz. 11.00
w sali HA102, I p. pawilon A2


odbędzie się


PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ


mgra inż. Macieja Balcerzaka


TEMAT ROZPRAWY DOKTORSKIEJ:
„Numeryczna i eksperymentalna analiza procesu tłoczenia blach z wybranych stopów niklu typu Inconel z wykorzystaniem narzędzi elastomerowych"


Promotor: Dr hab. inż. Krzysztof Żaba, prof. AGH
Promotor pomocniczy: Dr inż. Sandra Puchlerska
Recenzenci: Prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera - Politechnika Warszawska
Dr hab. inż. Stanisław Kut, prof. PRZ, - Politechnika Rzeszowska

Z treścią pracy doktorskiej można zapoznać się w czytelni Biblioteki Głównej AGH. Streszczenie rozprawy
doktorskiej, łącznie z recenzjami, umieszczone jest na stronie internetowej BIP AGH

DZIEKAN
WYDZIAŁU METALI NIEŻELAZNYCH

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Knych

          

PRZEWODNICZĄCA
RADY DYSCYPLINY
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

Prof. dr hab. inż. Agnieszka KopiaWstecz