Publiczna obrona pracy doktorskiej mgra inż. Marcina Lisa

DZIEKAN WYDZIAŁU METALI NIEŻELAZNYCH
oraz
PRZEWODNICZĄCA I RADA DYSCYPLINY INŻYNIERIA MATERIAŁOWA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. ST. STASZICA W KRAKOWIE
informują,

że w dniu 19 października 2023 r. o godz. 11.00
w sali 102HA, I p. pawilon A2
odbędzie się 

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgra inż. Marcina Lisa 

TEMAT ROZPRAWY DOKTORSKIEJ: 
„Kształtowanie struktury i właściwości nowych kompozytowych materiałów stykowych Ag-C (SPS)” 

Promotor:
Dr hab. inż. Joanna Karwan-Baczewska, Prof. AGH 
Recenzenci:
Prof. dr hab. inż. Anna Dobrzańska-Danikiewicz– Uniwersytet Zielonogórski
Dr hab. inż. Iwona Sulima, prof. UP - Uniwersytet Pedagogiczny 

Z treścią pracy doktorskiej można zapoznać się w czytelni Biblioteki Głównej AGH. Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami, umieszczone jest na stronie internetowej BIP AGH

DZIEKAN WYDZIAŁU METALI
NIEŻELAZNYCH
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Knych

                    

PRZEWODNICZĄCA RADY
DYSCYPLINYINŻYNIERIA MATERIAŁOWA
Prof. dr hab. inż. Agnieszka Kopia

Wstecz