Publiczna obrona pracy doktorskiej mgra inż. Pawła Strzępka

DZIEKAN WYDZIAŁU METALI NIEŻELAZNYCH
oraz
PRZEWODNICZĄCY I RADA DYSCYPLINY INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. ST. STASZICA W KRAKOWIE
informują,


że w dniu 6 września 2023 r. o godz. 11.00
w sali 101, I p. pawilon A2
odbędzie się


PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ


mgra inż. Pawła Strzępka


TEMAT ROZPRAWY DOKTORSKIEJ:
„Badania obszarów sprężystych generowanych przed strefą odkształcenia plastycznego w procesie kołowo-symetrycznego ciągnienia drutów"


Promotor: dr hab. inż. Andrzej Mamala, prof. AGH
Promotor pomocniczy: dr inż. Andrzej Nowak
Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera, Politechnika Warszawska
dr hab. inż. Jarosław Jasiński, prof. NCBJ


Z treścią pracy doktorskiej można zapoznać się w czytelni Biblioteki Głównej AGH. Streszczenie rozprawy
doktorskiej, łącznie z recenzjami, umieszczone jest na stronie internetowej BIP AGH

DZIEKAN
WYDZIAŁU METALI NIEŻELAZNYCH

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Knych

          

PRZEWODNICZĄCA
RADY DYSCYPLINY
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

Prof. dr hab. inż. Agnieszka KopiaWstecz