Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Joanny Hrabi-Wiśnios

Dziekan Wydziału Metali Nieżelaznych

oraz

Przewodnicząca i Rada Dyscypliny
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie 

zawiadamiają, że w dniu 9 listopada 2021 r.

o godz. 11:00 w paw. A2, I piętro, s. 102 HA, w AGH w Krakowie odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ 

Autor:
mgr inż. Joanna Hrabia-Wiśnios 

Temat rozprawy:
"Badanie wpływu rodzaju i morfologii wydzieleń na właściwości stopów łożyskowych na osnowie cyny"  

Promotor: 
 dr hab. inż. Beata Leszczyńska-Madej, prof. AGH 
 
Recenzenci: 
dr hab. inż. Anna Sypień, prof. IMiIM PAN
Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej
im. A.Krupkowskiego Polska Akademia Nauk
 
dr hab. inż. Tomasz Tański, prof. PŚ
Politechnika Śląska
 

Z pracą doktorską można zapoznać się w czytelni Biblioteki Głównej AGH.

Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami, umieszczone jest na stronie internetowej https://www.agh.edu.pl/biuletyn-informacji-publicznej/

Wstecz