Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Malwiny Janoski

DZIEKAN WYDZIAŁU METALI NIEŻELAZNYCH
oraz
PRZEWODNICZĄCY I RADA DYSCYPLINY INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. ST. STASZICA W KRAKOWIE
informują,

że w dniu 8 listopada 2022 r. o godz. 11.00
w sali 102 HA, I p. pawilon A2

odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Mgr. inż. Malwiny JANOSKI

TEMAT ROZPRAWY DOKTORSKIEJ:
„Wpływ odkształcenia metodami SPD na możliwości magazynowania
wodoru w stopach magnezu"

Promotor: dr hab. inż. Grzegorz Boczkal, prof. AGH
Promotor pomocniczy: dr inż. Bartosz Sułkowski
Recenzenci:
Prof. dr hab. inż. Anna Kawałek, Politechnika Częstochowska
Dr hab. inż. Krzysztof Bryła, prof. PK

Z treścią pracy doktorskiej można zapoznać się w czytelni Biblioteki Głównej AGH. Streszczenie rozprawy
doktorskiej, łącznie z recenzjami, umieszczone jest na stronie internetowej BIP AGH

DZIEKAN
WYDZIAŁU METALI NIEŻELAZNYCH
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Knych

        PRZEWODNICZĄCA
RADY DYSCYPLINY
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
Dr hab. inż. Agnieszka Kopia, prof. AGH
Wstecz