Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra inż. Piotra Czarneckiego

DZIEKAN WYDZIAŁU METALI NIEŻELAZNYCH
oraz
PRZEWODNICZĄCY I RADA DYSCYPLINY INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. ST. STASZICA W KRAKOWIE

ZAPRASZAJĄ NA PUBLICZNĄ DYSKUSJĘ NAD ROZPRAWĄ DOKTORSKĄ

Mgr. inż. Piotra Czarneckiego

która odbędzie się w trybie stacjonarnym
w dniu 28 czerwca 2022 r. o godz. 11.00
w sali 102 HA, I p. pawilon A2


TEMAT ROZPRAWY DOKTORSKIEJ:
„Badania nad opracowaniem technologii i wdrożenie nowej generacji
żył kabli i przewodów elektroenergetycznych"


Promotor: dr hab. inż. Andrzej Mamala, prof. AGH
Promotor pomocniczy: dr inż. Kinga Korzeń
Recenzenci: dr hab. inż. Janusz Partyka, profesor uczelni, Politechnika Lubelska
dr hab. inż. Jarosław Jan Jasiński, prof. NCBJ


Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami dostępne jest na stronie BIP AGH:
https://www.agh.edu.pl/biuletyn-informacji-publicznej/stopnie-naukowe/postepowania-w-sprawie-
nadanie-stopnia-dr/inzynieria-materialowa-dziedzina-nauk-inzynieryjno-technicznych/

DZIEKAN
WYDZIAŁU METALI NIEŻELAZNYCH

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Knych

                  

PRZEWODNICZĄCA
RADY DYSCYPLINY
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

dr hab. inż. Agnieszka Kopia, prof. AGH

Wstecz