Rekrutacja na studia I stopnia

Drodzy Maturzyści! Stres maturalny powoli mija, więc czas na podjęcie decyzji o wyborze kierunku studiów. Od poniedziałku 3 czerwca możecie rozpocząć rejestrację w systemie e-Rekrutacja (https://rekrutacja.cr.agh.edu.pl/) na 3 kierunki naszych studiów:

 ipjpromo1  eic promo1  imnpromo1

 W sprawie rekrutacji pomocą służy Pani Doktor Justyna Grzyb (jgrzyb@agh.edu.pl, 12 617-45-95). Zapraszamy do kontaktu!

Na naszych kierunkach studiów nauczycie się menedżersko zarządzać nowoczesną firmą produkcyjną (Inżynieria Produkcji i Jakości), projektować produkty i procesy przemysłowe w sposób zapewniający minimalizację zużycia surowców i energii (Ekoprojektowania i Cyfryzacja Technologii Materiałowych), czy wytwarzać i badań przy użyciu nowoczesnych technik zaawansowane materiały metaliczne dla potrzeb dzisiejszej gospodarki rynkowej (Inżynieria Metali Nieżelaznych)!

Obowiązujące terminy rekrutacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia rozpoczynających cykl kształcenia w semestrze zimowym w roku akademickim 2024/2025.

1 CYKL REKRUTACYJNY
 3 czerwca do 15 lipca1)  Złożenie lub potwierdzenie w systemie e-Rekrutacja deklaracji przystąpienia do kwalifikacji na studia
 16 lipca  Wstępna kwalifikacja kandydatów (ogłoszenie wyników po godz. 1500)
 17 lipca do 22 lipca (w tym
sobota 20 lipca)
 Przyjmowanie podań o przyjęcie na studia/Dokonywanie wpisu na listę studentów przez zakwalifikowanych kandydatów
2 CYKL REKRUTACYJNY
 16 czerwca2) do 22 lipca  Złożenie lub potwierdzenie w systemie e-Rekrutacja deklaracji przystąpienia do kwalifikacji na studia
 23 lipca  Wstępna kwalifikacja kandydatów (ogłoszenie wyników po godz. 1500)
 24 lipca do 29 lipca (w tym sobota 27 lipca)  Przyjmowanie podań o przyjęcie na studia/Dokonywanie wpisu na listę studentów przez zakwalifikowanych kandydatów
3 CYKL REKRUTACYJNY
 23 czerwca2) do 29 lipca  Złożenie lub potwierdzenie w systemie e-Rekrutacja deklaracji przystąpienia do kwalifikacji na studia
 30 lipca  Wstępna kwalifikacja kandydatów (ogłoszenie wyników po godz. 1500)
 31 lipca do 2 sierpnia  Przyjmowanie podań o przyjęcie na studia/Dokonywanie wpisu na listę studentów przez zakwalifikowanych kandydatów
4 CYKL REKRUTACYJNY
 2 września do 12 września  Złożenie lub potwierdzenie w systemie e-Rekrutacja deklaracji przystąpienia do kwalifikacji na studia
 13 września  Wstępna kwalifikacja kandydatów (ogłoszenie wyników po godz. 1500)
 16 września do 21 września (w tym sobota 21 września  Przyjmowanie podań o przyjęcie na studia/Dokonywanie wpisu na listę studentów przez zakwalifikowanych kandydatów


1)
aby wziąć udział we wstępnej kwalifikacji w danym cyklu rekrutacyjnym opłatę rekrutacyjną należy uiścić do godz. 1400 ostatniego dnia składania deklaracji elektronicznej, przy czym za datę uiszczenia opłaty uznaje się datę uznania rachunku eCard – w przypadku płatności elektronicznych lub datę uznania rachunku bankowego AGH.
2) po godzinie 1500

Wszystkie oferowane na naszym Wydziale kierunki studiów obejmują interdyscyplinarne spojrzenie na materiały inżynierskie w aspekcie nauk technicznych, ekonomicznych i społecznych. To praktyczne zagadnienia projektowania produktów i procesów produkcyjnych w sposób zapewniający minimalizację zużycia surowców i energii przy znaczącym ograniczeniu śladu środowiskowego na etapie produkcji, eksploatacji i End of Life. Kierunki studiów I stopnia na WMN stanowią zatem odpowiedź na potrzebę wykształcenia kadry menedżerów i projektantów zarządzających nowoczesną firmą produkcyjną. Jest to możliwe nie tylko poprzez realizację programu studiów wpisujących się we współczesne trendy w światowej gospodarce, ale także dzięki bogatej ofercie licznych praktyk studenckich stanowiące wstęp do rozpoczęcia własnej kariery i pracy w ponad stu krajowych zakładach przemysłowych z branży metali nieżelaznych a więc wytwarzających wyroby dla elektroniki, elektrotechniki, elektroenergetyki, lotnictwa, motoryzacji, budownictwa i medycyny (m.in. KGHM Polska Miedź S.A., Tele-Fonika Kable, Grupa Kęty, Pratt&Whitney, Polskie Zakłady Lotnicze, Valeo Autosystemy) oraz w wielu innych zagranicznych przedsiębiorstwach i instytucjach B+R!

Wstecz