Rekrutacja na studia II stopnia

Od poniedziałku 8.01 rozpoczyna się w AGH, w tym na naszym Wydziale rekrutacja na studia mgr II stopnia. Na naszym Wydziale koordynatorem ds. rekrutacji jest Pani Doktor Justyna Grzyb (jgrzyb@agh.edu.pl, tel. 12 617 45 95), która służy pomocą przy pytaniach i niejasnościach. Poniżej kilka najważniejszych informacji od naszej Pani Doktor:

Na WMN rekrutujemy na 5 kierunków studiów II stopnia:

Od 8.01 można rejestrować się na stronie systemu e-Rekrutacja dostępnego pod adresem: rekrutacja.agh.edu.pl W tym celu należy wprowadzić swoje dane osobowe, a informację dotyczącą uzyskanego wykształcenia można wpisać w późniejszym terminie (to jest ważna informacja dla tegorocznych Absolwentów I stopnia)!

Najważniejsze daty:


I cykl rekrutacji

  • od 8.01 do 2.02 do godz. 14:00: złożenie w systemie e-Rekrutacja deklaracji przystąpienia na studia II stopnia
  • do 2.02 do godz.14:00: dokonanie opłaty rekrutacyjnej (opłata musi być zatwierdzona na koncie rekrutacyjnym)
  • 5-6.02: egzaminy wstępne dla osób spoza WMN (z egzaminu zwolnieni są tegoroczni i zeszłoroczni Absolwenci WMN I st. kontynuujący kształcenie na tym samym kierunku na II st.)
  • 8.02: wstępna kwalifikacja kandydatów (ogłoszenie wyników po godz. 15)
  • 9-14.02 (w tym sobota 10.02): przyjmowanie podań o przyjęcie na studia/dokonywanie wpisu na listę studentów przez zakwalifikowanych kandydatów

II cykl rekrutacji:

  • 8-11.02 do godz. 14:00: złożenie w systemie e-Rekrutacja deklaracji przystąpienia na studia
  • do 11.02 do godz.14:00: dokonanie opłaty rekrutacyjnej
  • 13.02: egzaminy wstępne
  • 15.02: wstępna kwalifikacja kandydatów (ogłoszenie wyników po godz. 15)
  • 16-19.02 (w tym sobota 17.02): przyjmowanie podań o przyjęcie na studia/dokonywanie wpisu na listę studentów przez zakwalifikowanych kandydatów

 Zachęcamy do kontynuacji studiów u nas na WMN!

post_Produkcja_i_jakosci1000

 post_Recykling1000post_modern_materials1000post_materialy1000post_Metale_niezlazne1000

Wstecz