Rekrutacja na szkolenia dla studentów WMN w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)"

Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Metali Nieżelaznych w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)" nr POWR.03.05.00-00-Z309/18  (Zadanie 2) ogłasza rekrutację na szkolenia.

Rekrutacja na szkolenia dla studentów WMN w zakresie:

  1. Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych
  2. Komunikacja interpersonalna
  3. Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy
  4. Komunikacja i umiejętność pracy w zespole

 

Liczba miejsc: 18
Termin rekrutacji: do 15.11.2021 r.
Godziny: od 9:00 do 14:00
Miejsce składania dokumentów: Bud. A-2, p. 118
Nazwisko i dane kontaktowe koordynatora: dr inż. Katarzyna Łyp-Wrońska

Rejestracja kandydatów/ek odbywa się przez osobiste złożenie w Wydziałowym Biurze Projektu.

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na szkolenie/kurs/studia itp., Uczestnik Szkolenia zobowiązany jest złożyć w Wydziałowym Biurze Projektu:

Wstecz