REKRUTACJA NA SZKOLENIE AUTOCAD 2020 DLA STUDENTÓW AGH-WMN

Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Metali Nieżelaznych w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)" nr POWR.03.05.00-00-Z309/18 ogłasza rekrutację na Szkolenie z obsługi programu AutoCAD 2020 – stopień podstawowy, zaawansowany i modelowanie 3D dla studentów AGH, które odbędzie się w terminie:


Część 1: 5/6/9 maja 2022 (24h) Część 2: 12/13/16 maja 2022 (24h)
Szkolenie odbędzie się w trybie stacjonarnym w budynku A2, lab. 116C


Termin rekrutacji: do 27.04.2022 r. do godz. 15:00
Godziny: od 8:00 do 15:00
Miejsce składania dokumentów: Wydziałowe Biuro Projektu, Bud. A-2, p. 118 (R.Konopczak, E.Kurkowska-Mróz)
Max. liczba miejsc: 18


Rejestracja kandydatów/ek odbywa się przez osobiste złożenie dokumentów w Wydziałowym Biurze Projektu, link do dokumentów: http://www.power.wmn.agh.edu.pl/dokumenty-i-formularze

Dla kogo: W szkoleniu mogą brać udział studenci I stopnia będący obecnie na 6 semestrze oraz wszyscy studenci II stopnia.

Kryterium kwalifikacji: kolejność zgłoszeń

Wstecz