Scholarship Opportunity - China University of Mining and Technology for AMEE Members ( (International Higher Education Alliance for Mining, Energy and Environment) - wirtualne spotkanie w dniu 26 marca br.

Organizatorem spotkania jest China University of Mining and Technology.

Wydarzenie adresowane jest do studentów/doktorantów AGH, jego celem jest
przedstawienie oferty stypendialnej w ramach programu Rządu Chińskiego i zachęcenie studentów/doktorantów AGH do przyjazdu do CUMT.

Wstecz