Seminarium „Carbon Capture in Molten Salts - Prototype"

Informujemy, że w dniu 18 maja 2023 (czwartek) o godz. 12:30 odbędzie się seminarium on-line, związane z realizacją na naszym Wydziale międzynarodowego projektu pt. "Carbon Capture in Molten Salts - Prototype". Serdecznie zapraszamy.

Link do seminarium:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzY3MzdjYjAtZmViOC00N2MxLTljMjUtMTE5MjMwYjk1ZjAw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2280b1033f-21e0-4a82-bbc0-f05fdccd3bc8%22%2c%22Oid%22%3a%2243a2c954-1401-4193-93a5-4fadf691f215%22%7d

 

Wstecz