Seminarium „Carbon Capture in Molten Salts - Prototype”

Informujemy, że w dniu 23 września 2021 o godz. 10.00 odbędzie się seminarium on-line związane z realizacją na naszym Wydziale międzynarodowego projektu pt. "Carbon Capture in Molten Salts - Prototype". Serdecznie zapraszamy.

Link do spotkania MSTEAMS:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDZmZDE4ZTEtMzAzNC00NzdlLWI1NWUtNjE3Yzk4ODc2ODIy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2280b1033f-21e0-4a82-bbc0-f05fdccd3bc8%22%2c%22Oid%22%3a%229bc627db-727a-4141-8443-df73d8c0d031%22%7d

Wstecz