SolidWorks - certyfikowane szkolenie dla studentów wszystkich wydziałów AGH

Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)" nr POWR.03.05.00-00-Z309/18 (Zadanie 2) ogłasza rekrutację na „Szkolenie certyfikowane w zakresie SolidWorks” dla studentów wszystkich wydziałów AGH.


Termin rekrutacji 10.05-30.06.2022

Przewidywany termin szkolenia dla pierwszej grupy - koniec maja 2022

Liczba miejsc: 40

Miejsce składania dokumentów:

1. Budynek AO pok. 6 wysoki parter - Monika Banaszewska ewaluacja@agh.edu.pl tel 12 617 27 03,

2. WIMIP B5, pok. 910

3. WMN Bud. A-2, p. 118

Złożenie dokumentów aplikacyjnych do Wydziałowego Biura Projektu jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem warunków Regulaminu odbywania szkoleń dla studentów w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II”, nr POWR.03.05.00-00-Z309/18.

Szczegóły i wzory dokumentów dostępne Tutaj

Wstecz