Spotkanie informacyjne Erasmus+ dla studentów

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów na spotkanie informacyjne dotyczące programu Erasmus+.

Spotkanie odbędzie się w piątek 15 października o godz. 12:00 na platformie MS Teams

Link do spotkania:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-oin/19%3a2150a7867fa74f0a8bc95a763006cbfc%40thread.tacv2/1633501947774?context=%7b%22Tid%22%3a%2280b1033f-21e0-4a82-bbc0-f05fdccd3bc8%22%2c%22Oid%22%3a%222775c14a-ad97-424e-bd59-8ab89937974f%22%7d 

Więcej informacji związanych z programem Erasmus+ znajdą Państwo na stronie:
http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/aktualnosci/

 

Wstecz