Stypendia i zapomogi dla studentów Studiów Doktoranckich i Szkoły Doktorskiej AGH

Termin składania wniosków o stypendia i zapomogi dla studentów Studiów Doktoranckich w roku akademickim 2021/2022

Studia Doktoranckie

Zgodnie z „Regulaminem świadczeń dla studentów AGH” (Zarządzenie Nr 57/2020 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 3 września 2020 r.) wnioski o:

  • stypendium rektora,
  • stypendium socjalne,
  • stypendium socjalne w zwiększonej wysokości,
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
  • zapomogę,

w roku akademickim 2021/22 będą przyjmowane do  5 października 2021 r.
Zgodnie z „Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej” wnioski o:

  • stypendium doktoranckie,
  • zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej,

będą przyjmowane do 30 września 2020 r. 

Wnioski przyjmowane są w Dziekanacie Wydziału Metali Nieżelaznych, A-2, I p., pok. 118. 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

Stypendia: https://www.agh.edu.pl/doktoranci/stypendia/

Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2021/2022:

https://studia.gov.pl/doktoranci/pomoc-materialna-dla-doktorantow/

Szkoła Doktorska AGH 

Zgodnie z „Regulaminem wypłacania stypendium doktoranckiego dla doktorantów szkół doktorskich” (Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 51/2021 Rektora AGH z dnia 2 września 2021 r.) do 5 października można składać wniosek o zwiększenie stypendium doktoranckiego. 

Wnioski przyjmowane są w Dziekanacie Wydziału Metali Nieżelaznych, A-2, I p., pok. 118 do dnia 5 października 2021 roku.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

Stypendia doktoranckie: https://www.agh.edu.pl/doktoranci/szkoly-doktorskie/szkola-doktorska-agh/stypendia-doktoranckie/

Wstecz