Stypendia rektora dla studentów I roku studiów II stopnia

Pismo Prorektora ds. Studenckich, prof. dr inż. Hab. Rafała Dańko w sprawie rozdziału stypendiów rektora na I roku II stopnia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 wraz z zestawieniem minimalnych średnich ocen uprawniających do złożenia wniosku o stypendium rektora. 

Wstecz