Stypendium rektora na I roku studiów II stopnia w roku akademickim 2022/2023