SZKOLENIE SOLIDWORKS DLA KADRY DYDAKTYCZNEJ AGH

Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Metali Nieżelaznych w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)" nr POWR.03.05.00-00-Z309/18(Zadanie 5) ogłasza rekrutację na szkolenie SOLIDWORKS dla kadry dydaktycznej AGH, liczba godzin: 80h.
Szkolenia odbędą się w następujących terminach:
Część 1: 20/21/22 kwietnia (24 h)
Część 2: 18/19/20 maja (24h)
Część 3: 28/29/30 czerwca, 1lipca 2022 (32h)
Szkolenie odbędzie się w trybie stacjonarnym w budynku A2, lab. 116C

Termin rekrutacji: do 13.04.2022 r.
Godziny: od 8:00 do 15:00
Miejsce składania dokumentów: Wydziałowe Biuro Projektu, Bud. A-2, p. 118 (R.Konopczak, E.Kurkowska-Mróz)
Liczba miejsc: 16

Rejestracja kandydatów/ek odbywa się przez osobiste złożenie dokumentów w Wydziałowym Biurze Projektu.

Formularze dostępne na stronie www.power.wmn.agh.edu.pl/dokumenty-i-formularze

Wstecz