Szkolenie z egzaminem AutoCAD 2020 dla nuczycieli akademickich WMN - stopień podstawowy, zaawansowany i modelowanie 3D.

Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Metali Nieżelaznych w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)” nr POWR.03.05.00-00-Z309/18(Zadanie 5) ogłasza rekrutację na Cykl szkoleń z zarządzania produkcją dla kadry dydaktycznej AGH, liczba godzin: 48h.
Szkolenie odbędzie się w następujących terminach: 5-9 września 2022r.

Termin rekrutacji: do 29.08.2022 r.
Godziny: od 8:00 do 15:00
Miejsce składania dokumentów: Wydziałowe Biuro Projektu, Bud. A-2, p. 118 (R.Konopczak, E.Kurkowska-Mróz)
Liczba miejsc: 14

Rejestracja kandydatów/ek odbywa się przez osobiste złożenie dokumentów w Wydziałowym Biurze Projektu.

 

Dokumenty i formularze dot. szkolenia:

Wstecz