Szkolenie z programu Autodesk Inventor dla kadry dydaktycznej AGH

Rekrutacja na szkolenia dla pracowników dydaktycznych WMN w zakresie:

Tytuł Szkolenia: Szkolenie z programu Autodesk Inventor dla kadry dydaktycznej AGH


Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Metali Nieżelaznych w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)” nr POWR.03.05.00-00-Z309/18(Zadanie 5) ogłasza rekrutację na Szkolenie z programu Autodesk Inventor dla kadry dydaktycznej AGH

liczba godzin: 32h.

Liczba miejsc: 11-15
Termin rekrutacji: do 14.02.2022 r.
Godziny: od 8:00 do 15:00
Miejsce składania dokumentów: Bud. A-2, p. 118

Daty szkoleń: 22-25 luty 2022R.


Rejestracja kandydatów/ek odbywa się przez osobiste złożenie dokumentów w Wydziałowym Biurze Projektu -Formularzy: http://www.power.wmn.agh.edu.pl/dokumenty-i-formularze/

  • Załącznik nr 1 do regulaminu szkoleń dla pracowników dydaktycznych – Dane uczestnika
  • Załącznik nr 2 do Regulaminu Szkoleń dla pracowników dydaktycznych – Formularz Rekrutacji
  • Załącznik nr 3 do Regulaminu Szkoleń dla pracowników dydaktycznych- RODO
Wstecz