TECHMATSTRATEG-III/0040/2019

Opracowanie technologii wyciskania kształtowników z ultra-wytrzymałych stopów AlMgSi(Cu)

Projekt dotyczy opracowania i przygotowania do wdrożenia nowej technologii wyciskania kształtowników z ultra-wytrzymałych stopów aluminium, przeznaczonych na lekkie elementy konstrukcyjne w segmencie automotive i branży transportowej oraz szeroko rozumianej elektromobilności.

 

tech

Celem projektu jest opracowanie nowego składu stopów i przygotowanie do wdrożenia innowacyjnej technologii wyciskania kształtowników z ultrawytrzymałych stopów aluminium AlMgSi(Cu), przeznaczonych na lekkie elementy konstrukcyjne w segmencie automotive i branży transportowej. Aplikacja stopów AlMgSi(Cu) do procesu przemysłowego wyciskania z obróbką cieplno-plastyczną jest nowością w skali kraju i świata. Zakłada się uzyskanie wysokowytrzymałych kształtowników przeznaczonych na obudowy i elementy wsporcze baterii – o prostych jak i skomplikowanych kształtach oraz odpowiedniego wydłużenia dla kształtowników przeznaczonych na strefy kontrolowanego zgniotu – przy równoczesnym zapewnieniu akceptowalnej ekonomicznie wydajności procesu wyciskania. Opracowane profile z nowych stopów będą poddane testom spawalności oraz przydatności dla przemysłu motoryzacyjnego. Projekt jest zgodny z kierunkiem działalności Łukasiewicza: inteligentna mobilność. Proponowane rozwiązania będą miały zasadniczy wpływ na rozwój rynku elektromobilności w Polsce, a lekkie i wysoko-wytrzymałe kształtowniki ze stopów aluminium będą silnie konkurencyjne dla produktów wytwarzanych ze stali.

 

Konsorcjanci: 

  • Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Skawinie – Lider,
  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
  • Albatros Aluminium Sp. z o.o,
  • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa,
  • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji.


Kierownik projektu: dr hab. inż. Dariusz Leśniak, prof. AGH
Termin realizacji projektu:  2019.09.01 – 2024.09.30
Całkowity koszt realizacji projektu:  17 068 748,82 zł
Dofinansowanie: 12 483 402,94 zł

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” TECHMATSTRATEG II.