Terminy obron prac magisterskich (wrzesień 2021)

Uprzejmie informujemy, że wyznaczone zostały kolejne terminy obron prac magisterskich.

Szczegółowe informacje dostępne pod adresem http://wmn.agh.edu.pl/studenci w sekcji STUDIA II STOPNIA / Dyplomowanie magisterskie.

Wstecz