Współpraca Uczelni z Fundacją Edukacyjną im. J. Juzonia