Wybory uzupełniające do Senatu, Kolegium Wydziału oraz Rady Dyscypliny Inżynieria Materiałowa.