Wydziałowa Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022

Dziekani Wydziału serdecznie zapraszają Studentów i Doktorantów WMN na Inaugurację Roku Akademickiego,
która będzie mieć miejsce  7 października o g. 12.00  w Auli AGH.

Wstecz