Wyniki konkursu na stanowisko doktorant-stypendysta w ramach konkursu OPUS finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

W dniu 01.09.2022 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko doktorant - stypendysta w ramach projektu NCN OPUS22 (nr 2021/43/B/ST5/00730) “Mechaniczne i strukturalne skutki deformacji plastycznej drobnokrystalicznego magnezu w zakresie niskich temperatur” realizowanego na Wydziale Metali Nieżelaznych. Komisja stypendialna przyznała stypendium naukowe dla Pana mgra inż. Michał Waląga doktoranta Szkoły Doktorskiej w dyscyplinie Inżynieria Materiałowa.

Protokół z posiedzenia komisji (pdf)

 

Wstecz