Wyniki wyborów uzupełniających

W dniu 3 października 2023 roku odbyły się wybory uzupełniające do Senatu i Kolegium Wydziału z grupy Profesorów i Profesorów Uczelni oraz Rady Dyscypliny Inżynieria Materiałowa z grupy asystentów i adiunktów.

Protokoły z poszczególnych głosowań:

 

 

Wstecz