Zalecenia odnośnie realizacji zajęć dydaktycznych na WMN o charakterze praktycznym oraz badań prowadzonych w ramach prac dyplomowych i prac doktorskich na Wydziale Metali Nieżelaznych do dnia 18 kwietnia 2021r