Zarządzenie Nr 64/2021 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 56/2021 Rektora AGH z dnia 23 września 2021 r. w sprawie działalności Uczelni od 1 października 2021 roku