Zmarł Profesor Franciszek Grosman

Szanowni Państwo,

Z ogromnym smutkiem i żalem pragnę poinformować o śmierci Pana Profesora Franciszka Grosmana.

Świeć Panie nad jego duszą.

Wspomnienie

Profesor Franciszek Grosman był pracownikiem Politechniki Śląskiej. To wybitna postać w polskiej nauce w dyscyplinie Metalurgia i Inżynieria Materiałowa. Zajmował się przeróbką plastyczną metali. Posiadał szerokie zainteresowania naukowe. Profesor był mocno związany z naszym Wydziałem. Współpracował z naszymi Profesorami w zakresie nowoczesnych technologii przetwórstwa metali. Był recenzentem wielu prac i dorobku naukowego naszych pracowników. Zasiadał w gremiach decydujących o kierunkach rozwoju metalurgii. Odeszła wybitna postać – osoba znana w środowisku naukowym, wychowawca wielu pokoleń polskiej kadry inżynierskiej i naukowej. Przywołajmy w pamięci ciepłe wspomnienia o Profesorze.

Msza św. żałobna będzie mieć miejsce w dniu 5 kwietnia o g. 9.00 w Parafii św. Michała Archanioła w Rudzie śląskiej.

Tadeusz Knych

Wstecz