Zmarł Profesor Ryszard Pęcherski

Szanowni Państwo,

Z głębokim żalem przekazuję informację o śmierci Pana Profesora Ryszarda Pęcherskiego, wybitnego specjalisty z dziedziny mechaniki ciała stałego. W dniu 22 grudnia 2022 roku odszedł od nas szlachetny człowiek, wspaniały naukowiec i nauczyciel akademicki. Panie świeć nad Jego Duszą.

Krótkie wspomnienie:
Prof. dr hab. inż. Ryszard Pęcherski całe życie związany był z Instytutem Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, również jako kierownik Zakładu Teorii Ośrodków Ciągłych i Nanostruktur oraz członek Rady Naukowej IPPT PAN. Pozostawił ogromny dorobek naukowy i akademicki. Z AGH był związany, jako pracownik naukowo-dydaktyczny/nauczyciel akademicki na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Był także przez wiele lat wykładowcą na Wydziale Metali Nieżelaznych z przedmiotów dotyczących mechaniki i wytrzymałości materiałów. Naukowo przez lata współpracował z zespołem Pana Prof. A. Korbla w zakresie teorii deformacji plastycznych, także z zespołem prof. J. Zasadzińskiego w obszarze zagadnień z teorii i technologii przeróbki plastycznej metali. Jesteśmy wdzięczni Profesorowi za współpracę, wspólne seminaria i konferencje w ramach Szkoły Letniej i cyklicznej Konferencji Naukowej pt. Zintegrowane Studia Podstaw Deformacji Plastycznej Metali PLASMET.

Msza św. żałobna zostanie odprawiona we wtorek 3 stycznia 2023 r. o godz. 14 w kościele pw. Narodzenia Pańskiego w Warszawie przy ul. Ostrobramskiej 72. Pogrzeb odbędzie się 4 stycznia 2023 r. o godz. 11 na cmentarzu parafialnym w Busku-Zdroju.

Tadeusz Knych

Wstecz