Zmarł Profesor Tadeusz Karwan

Szanowni Państwo Pracownicy, Doktoranci, studenci i wszyscy przyjaciele Wydziału Metali
Nieżelaznych,


pragnę poinformować, że dzisiaj otrzymaliśmy smutną informację o śmierci Pana Profesora Tadeusza
Karwana – wybitnego naukowca, dydaktyka i pracownika naszego Wydziału.

Świeć Panie nad jego duszą.

TKarwan

Wspomnienie

Pan Profesor Tadeusz Karwan (1925) był wybitnym naukowcem w dyscyplinie Metalurgia Metali Nieżelaznych. Był pracownikiem Wydziału Metali Nieżelaznych, pełnił wiele zaszczytnych i odpowiedzialnych funkcji na naszym Wydziale i w przemyśle branżowym (m.in. prodziekan Wydziału, dyrektor Instytutu Metali Nieżelaznych AGH, współtwórca Stowarzyszenia Wychowanków AGH, ekspert ONZ ds. metalurgii metali nieżelaznych). To wspaniała postać znana w kraju i za granicą, ceniony naukowiec, tytan współpracy z polskim przemysłem metali nieżelaznych. Autor licznych publikacji i opracowań naukowych. Wychowawca młodzieży akademickiej, promotor wielu prac magisterskich i doktorskich. Pan Profesor do końca swojego życia pracował naukowo, wygłaszał referaty na sympozjach naukowych i technicznych. Był niestrudzonym doradcą wielu pokoleń Dziekanów, kochał Wydział Metali Nieżelaznych, kochał tradycję hutniczą i górniczą, zawsze uśmiechnięty, odważny i bardzo mądry. Odszedł na zawsze - Pamiętajmy o Profesorze!

 

20.09.2023/Tadeusz Knych

 

 

Wstecz