Zmarła Profesor Wanda Gumowska

Szanowni Państwo Pracownicy, Doktoranci, studenci i wszyscy przyjaciele Wydziału Metali Nieżelaznych,

pragnę poinformować, że w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy smutną informację o śmierci Pani dr hab. Wandy Gumowskiej, profesor AGH – naukowca, dydaktyka i pracownika naszego Wydziału.

Świeć Panie nad Jej duszą.

WG

Wspomnienie
Pani Profesor Wanda Gumowska (1946-2023) była wybitnym naukowcem w dyscyplinie Metalurgia Metali Nieżelaznych. Szczególne osiągnięcia Pani Profesor były związane z badania dotyczącymi hydrometalurgii metali nieżelaznych oraz elektrochemii. Była przez całą swoją zawodową aktywność związana z Wydziałem Metali Nieżelaznych. Pani Profesor to postać znana w kraju, ceniony naukowiec, autorka licznych publikacji i opracowań naukowych. Znakomity dydaktyk, wychowawczyni młodzieży akademickiej, promotor wielu prac magisterskich i doktorskich. Pani Profesor do końca swojego życia interesowała się działalnością Katedry Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych. Nieprzerwanie służyła swoim doradczym głosem w sprawach naukowych prowadzonych przez swoich wychowanków.

W odejściu Pani Profesor Gumowskiej straciliśmy nie tylko znakomitego naukowca, ale także osobę niezwykle życzliwą i nastawioną na pomoc drugiemu człowiekowi.

Cześć Jej pamięci

05.12.2023/Piotr Żabiński

Wstecz