Zmarła Profesor Zofia Orman

Szanowni Państwo Pracownicy, Doktoranci, studenci i wszyscy przyjaciele Wydziału Metali Nieżelaznych,

Pragnę poinformować, że wczoraj otrzymaliśmy smutną informację od dra Leszka Ormana o śmierci mamy - Pani Profesor Zofii Orman – wybitnego naukowca, dydaktyka i pracownika naszego Wydziału.

Świeć Panie nad jej duszą.

profZO

 

Wspomnienie

Profesor Zofia Orman to wybitna postać w historii AGH i Wydziału Metali Nieżelaznych, ale także polskiego przemysłu branżowego. Była specjalistą i całe życie zawodowe zajmowała się metalurgią metali nieżelaznych, a w szczególności metalurgią aluminium. Jako znakomity dydaktyk, wychowawca pokoleń naukowców i twórca wielu naukowych teorii piastowała również szereg funkcji zarządczych na Wydziale zajmując stanowiska kierownika Katedry, dyrektora Instytutu a także Prodziekana Wydziału. Działalność naukowa i dydaktyczna Pani Profesor przypada na świetne dekady lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego stulecia. W wieku 104 lat odeszła na zawsze Ikona polskiej nauki i przemysłu metali nieżelaznych - osoba, której jubileusze urodzin zbiegały się z jubileuszami naszej Alma Mater. Przywołajmy w pamięci nasze ciepłe wspomnienia o Pani Profesor i łączmy się w modlitwie za Jej duszę.

Tadeusz Knych

klepsydra_Orman

Wstecz