Komunikat dot. wypłaty stypendium rektora dla studentów w lipcu br.