Wizyty studyjne u pracodawców dla studentów AGH-WMN

Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Metali Nieżelaznych w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)" nr POWR.03.05.00-00-Z309/18 ogłasza rekrutację na wizyty studyjne u pracodawców dla studentów AGH-WMN:


Termin wyjazdu studyjnego: 7-10.06.2022 r.
Wyjazd studyjny będzie obejmował zakłady KGHM Polska Miedź S.A. oraz Granges Huta Aluminium Konin
Termin rekrutacji: do 27.05.2022 r. do godz. 15:00
Godziny: od 8:00 do 15:00
Miejsce składania dokumentów: Wydziałowe Biuro Projektu, Bud. A-2, p. 118 (R.Konopczak, E.Kurkowska-Mróz)
Max. liczba miejsc: 20
Rejestracja kandydatów/ek odbywa się przez osobiste złożenie dokumentów w Wydziałowym Biurze Projektu.
Dla kogo: W szkoleniu mogą brać udział wszyscy studenci II stopnia.
Kryterium kwalifikacji: kolejność zgłoszeń

 Załączniki:

 

Wstecz