WIZYTY STUDYJNE U PRACODAWCÓW DLA STUDENTÓW AGH-WMN

Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Metali Nieżelaznych w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II
(ZPR AGH II)” nr POWR.03.05.00-00-Z309/18 ogłasza rekrutację na wizyty studyjne u pracodawców dla studentów AGH-WMN:

Termin wyjazdu studyjnego: 18-21.10.2022 r.
Wyjazd studyjny będzie obejmował zakłady:
Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o.,
ERKO sp. z o.o. sp. k.,
FIBRAIN Sp. z o.o.,
Metall-Expres Sp. z o.o.

Termin rekrutacji: do 14.10.2022 r. do godz. 15:00
Godziny: od 8:00 do 15:00
Miejsce składania dokumentów: Wydziałowe Biuro Projektu, Bud. A-2, p. 118 (R.Konopczak, E.Kurkowska-Mróz)
Max. liczba miejsc: 18
Rejestracja kandydatów/ek odbywa się przez osobiste złożenie dokumentów w Wydziałowym Biurze Projektu.
Dla kogo: W szkoleniu mogą brać udział wszyscy studenci II stopnia.
Kryterium kwalifikacji: kolejność zgłoszeń

 

Wstecz